Характери – преработка

След като в минала публикация по темата описах нездравите/неадаптивните/невротичните варианти на характерите, които ползваме в подхода на Естествената психотерапия (които може да прочетете ТУК), то в тази настояща публикация ще стане въпрос как могат да бъдат преработени маладаптивните им черти и характерови липси/травми, за да бъдат развити и да се стигне до здравите/адаптивните им варианти.

1. Стратег/Съзерцател (в невротичен вариант – шизоиден, избягващ, интравертно-фантазен характер):

Възможности за промяна: Когато се преработи (заедно със страховете и травмите му) може да реализира гения си, да отприщи творчеството в себе си и да впрегне способностите си на стратег виждащ отвисоко цялата картина, който да насочи част от енергията си и творчеството си навън в света и да присъства в него по здрав начин (вместо да се изолира и да бяга от себе си и света). Може да бъде гениален писател, учен, или стратег, който вижда цялата картина отвисоко, да комбинира идеи по уникален начин, да вижда закономерности и принципи, които другите не виждат.

Преработка (какво има нужда да усвои и научи):
Да поддържа добра, силна, здрава връзка с реалността и да се научи да не бяга емоционално и поведенчески (което винаги е правил) – започва се от интелекта – разбиране, че външни стимули в света му задействат страховете и травмите – виждане и осъзнаване на чувствата си и преживяване на страховете – стоене в тях и преживяването им вместо обичайния механизъм на бягство.
Да приема страховете си и да ги минимизира – постепенно свързване с тях и приемане с цел придобиване на цялостност чрез постоянно предизвикване и излизане от отдръпването.
Да се научи да се свързва с емоциите си, а да не бъде само в главата/ума си.
Да се научи да присъства в света активно и да се заявява – насочване на енергията си навън към света чрез усилие, за да балансира изначално силната му насоченост навътре (интровертност).
Да се научи да се доверява на себе си, другите, света, процесите и живота като цяло – като започне постепенно да се доверява като, разбира се, това не е сляпо, а в рамките на разумното.

2. Емпат (в невротичен вариант – зависим, орален характер):

Възможности за промяна: Когато бъде преработен става способен за дълбоко здравословно свързване с другия и искрено общуване през собствената автономност и стабилност. Обожава общуването и споделянето, има силна способност да съпреживява чувствата на другия и става способен е да резонира дълбоко с хората и да е в синхрон с тях, което го прави харизматичен и способен да дава (а не само да иска) освобождавайки радостта му да извира отвътре. Превръща се в изключително топъл и сърдечен човек, но който умее да се заявява и да поставя граници.

Преработка (какво има да усвои и научи):
Изграждане на самостоятелност и автономност, на вътрешна стабилност и заземеност, увереност в себе си и способностите си.
Да се научи да остава насаме със себе си – да прекарва време сам, да е отделен от другия/ите – приемане на страховете от самота и изоставяне, които изплуват.
Да се научи на здраво свързване с другите (без вкопчване в другия).
Да се научи да се грижи за себе си, да се оправя сам, да има индивидуалност, да приема отказа.
Да се научи да се заявява (асертивност) и да развие доверие в себе си.
Необходимо е да порасне – да си стане родител и да се грижи за себе си самостоятелно, да се обича самият той и да преработи чувството си за празнота, самота и липса.
Да  се научи да дава не за да получава или да не бъде изоставен (позиция на слабост и безпомощност), а от позицията на самодостатъчен и имащ какво да даде на другия.

3. Алтруист (в невротичен вариант – садомазохистичен характер):

Възможности за промяна: Когато бъде преработен става здрав егоист, а на по-високо ниво дори
алтруист, който се раздава, но не поради самопотискане, мазохизъм и страх от неодобрението от страна на другия/ите, а от сърдечност и любов, задоволявайки своите потребности от помагане и свързване – като форма на здрав егоизъм. Чувства, че има стойност и целите и нуждите му са значими и става способен да се заявява и да поставя граници, да казва „НЕ“ и да не се превръща в изтривалка.

Преработка (какво има да научи и усвои):
Първоначално се работи за егоизъм – да залитне натам, както и за садизъм (болна агресия) – за да спре да натрупва и да изкара натрупаните гняв, яд, агресия (да изкара натрупаното), за да може махалото да отиде малко в другата крайност и постепенно да достигне баланс по средата (здрав егоизъм) – да се предизвиква да:
Приема и минимизира страховете си от неодобрение, унижение, излагане, загуба на любов, както и чувството на вина.
Да се заявява (асертивност), да си казва и да си иска, да присъства в света и да се изразява – здравословна първична агресия и присъствие в света (вместо да трупа в себе си и да избликва под формата на автоагресия (агресия към себе си – самопотискане и самосмазване) или пасивна агресия към околните или гневни неконтролируеми изблици).
Да се научи да поставя граници на околните, когато е нужно, да казва „НЕ“ и да приема техните граници и откази без свръхемоционални реакции – да е способен да отказва и да приема откази.
Присъства активно в света и да се грижи за собствените си нужди, да има дълбоко самочувствие и чувство за място в света. По този начин започва да привлича другите с топлотата и автентичността си.
Така започва да се заявява на момента, да си казва какво му харесва и спира трупането на негативни емоции и самопотискането и генерира усещане, че има право да се заяви и че неговите нужди, желания и цели са важни.

4. Лидер (в невротичен вариант – лидерски, психопатен характер):

Възможности за промяна: Има потенциал за страхотен лидер, за сила, смелост и харизма, с която да привлича и да води другите – ако трансформира манипулативния си контролнад другите в сърцато харизматично лидерство. Тогава може да стане раздаващ се за другите и общото благо водач. Става страхотен мениджър и ръководител/лидер, печели, привлича и повежда другите, но вече към нещо по-добро вместо към психопатните си нарцистични цели.

Преработка (какво трябва да усвои и научи):
Да приема страховете/чувствата на слабост, провал, предателството, за да може да се доверява на другите, да пуска контролът и да спира манипулирането – да се отпуска.
Да не свръхкомпенсира и да не се налага толкова (арогантно отношение), а да се смирява, да дава неинструментално – не за да получи нещо в замяна, а без полза и желание за контрол и получаване.
Да се научи да бъде уязвим и слаб (разбира се премерено и постепенно) – да се доверява на другите виждайки че това е истинска смелост и му дава сила.
Поддържане на добра силна връзка с реалността – да я вижда адекватно и съответно да планира точно целите си.

При едиповост или електриност за връзките е важно да се случи поведенческо и ментално детрониране на родителя от другия пол – намаляване на комуникацията с него/нея – без постоянно съветване, допитване и обаждания, а вместо това да го прави с партньора си (или ако няма такъв – със себе си), така че родителя да не е на първо място, а партньора на второ. 

5. Воин (в невротичен вариант – ригиден, скован, твърд характер):

Възможности за промяна: Сковаността му блокира всичките му заложби и човешки страни, но ако се преработи може да стане добър лидер и да води хората дисциплинирано и стратегически към важните дългосрочни цели без вниманието му да е отвлечено от детайли, които не са както трябва, защото това му пречи да се фокусира във важните цели и да планира за тях. Внасяйки повече гъвкавост в себе си може повече да резонира с хората и да установява добри връзки с тях (работни, лични), да се свързва с другите и да ги печели като приема различността им и грешките им вместо да ги отблъсква. Всичко това изисква доста усилия, тъй като има да усвоява много неща, за да може да стане житейски воин умеещ да се проваля и да успява, да печели и да губи, да греши и да е прав.

Преработка (какво има да усвои и научи):
Най-краткият път до дълбока промяна е да се научи на приемане, доверие и привличане.
Да се научи да се отпуска и да пуска контролирането (доверие).
Да се научи да се доверява на себе си и другите, тъй като постоянно се съмнява в другите и в собствената си преценка (доверие).
Да допуска грешки нарочно и да ги приема, за да се научи да приема собствените и чуждите грешки, да не е толкова осъдителен и критичен, а по приемащ и мек (приемане, но и доверие, че всичко е и ще бъде наред).
Да сваля летвата/стандартите към себе си и другите (приемане), да трансформира нормите и правилата от ригидни към гъвкави и адаптивни.
Да придобие гъвкавост, да разчупва структурата, реда и правилата.
Да пусне спонтанността, импровизирането, творчеството, хаотичността в себе си и живота си или поне в сфери, в които може да си ги позволи – да живее по-свободно и спонтанно (привличане/чар/харизма).  
Да приеме провала, загубите и грешките, да поема премерени рискове.
Да приема различността на другите.

Накратко това са начините за преработка и възможностите – докъде може да стигне даден невротичен характер.
Все пак имайте предвид, че всеки от нас е уникална смесица от тях, при това динамична такава, която се променя в хода на живота и това са само модели/структури, които използваме помощно, но отразяват човешката личност в цялото и многообразие и сложност.